สพป.ลย.๓×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร.0-4281-0495 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-0496
เลือกประเภทบุคลากร
เลขประจำตัวประชาชน/บัญชีธนาคาร 
เลือกรายงานบัญชีประจำเดือน 


รายงานสถิติการให้บริการ 11,272 ครั้ง